ح . زامياد - خزامياح1 (IRR1ZMYD0101)


ISIN Code IRR1ZMYD0101
نام فارسی ح . زامياد
نماد فارسی خزامياح1
نام انگلیسی Zamyad-R
نماد انگلیسی ZMYX1
کد CISIN IRR1ZMYD0104
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت خودرو و ساخت قطعات
کد صنعت 34
زیرمجموعه توليد وسايل نقليه موتوري
کپ زیرمحموعه 3410
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه