ح . بانك سينا - وسيناح1 (IRR1VSIN0101)


ISIN Code IRR1VSIN0101
نام فارسی ح . بانك سينا
نماد فارسی وسيناح1
نام انگلیسی Sina Fin. Ins.-R
نماد انگلیسی VSIX1
کد CISIN IRR1VSIN0100
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت بانكها و موسسات اعتباري
کد صنعت 57
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي پولي
کپ زیرمحموعه 5719
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه