ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ - وبشهرح1 (IRR1TSBE0101)


ISIN Code IRR1TSBE0101
نام فارسی ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
نماد فارسی وبشهرح1
نام انگلیسی Behshahr Inv.-R
نماد انگلیسی TSBX1
کد CISIN IRR1TSBE0102
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه ساير محصولات غذايي
کپ زیرمحموعه 4299
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه