ح . ايران‌ ترانسفو - بترانسح1 (IRR1TRNS0101)


ISIN Code IRR1TRNS0101
نام فارسی ح . ايران‌ ترانسفو
نماد فارسی بترانسح1
نام انگلیسی Iran Transfo-R
نماد انگلیسی TRNX1
کد CISIN IRR1TRNS0103
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد صنعت 31
زیرمجموعه توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي
کپ زیرمحموعه 3110
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه