ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌ - وتوكاح1 (IRR1TOKA0101)


ISIN Code IRR1TOKA0101
نام فارسی ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌
نماد فارسی وتوكاح1
نام انگلیسی Tukafoolad Inv.-R
نماد انگلیسی TOKX1
کد CISIN IRR1TOKA0109
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت فلزات اساسي
کد صنعت 27
زیرمجموعه استخراج ساير فلزات اساسي
کپ زیرمحموعه 2799
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه