ح . سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ - وتوسمح1 (IRR1TMEL0101)


ISIN Code IRR1TMEL0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
نماد فارسی وتوسمح1
نام انگلیسی Tosee Melli Inv-R
نماد انگلیسی TMEX1
کد CISIN IRR1TMEL0106
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه