ح . توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ - كترامح1 (IRR1TKSM0101)


ISIN Code IRR1TKSM0101
نام فارسی ح . توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌
نماد فارسی كترامح1
نام انگلیسی Takceram-R
نماد انگلیسی TKSX1
کد CISIN IRR1TKSM0101
Board بازار دوم
صنعت كاشي و سراميك
کد صنعت 49
زیرمجموعه زير گروه توليد گل و سراميك ساختماني
کپ زیرمحموعه 4993
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه