ح . سيمان‌ صوفيان‌ - سصوفيح1 (IRR1SSOF0101)


ISIN Code IRR1SSOF0101
نام فارسی ح . سيمان‌ صوفيان‌
نماد فارسی سصوفيح1
نام انگلیسی Soufian Cement-R
نماد انگلیسی SSOX1
کد CISIN IRR1SSOF0107
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه