ح . س. صنايع‌شيميايي‌ايران‌ - شيرانح1 (IRR1SSIN0101)


ISIN Code IRR1SSIN0101
نام فارسی ح . س. صنايع‌شيميايي‌ايران‌
نماد فارسی شيرانح1
نام انگلیسی Iran Chem. Ind.-R
نماد انگلیسی SSIX1
کد CISIN IRR1SSIN0105
Board بازار دوم
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه