ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا - وساپاح1 (IRR1SSAP0101)


ISIN Code IRR1SSAP0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
نماد فارسی وساپاح1
نام انگلیسی Saipa Inv.-R
نماد انگلیسی SSAX1
کد CISIN IRR1SSAP0101
Board بازار دوم
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه