ح . سيمان‌شاهرود - سرودح1 (IRR1SROD0101)


ISIN Code IRR1SROD0101
نام فارسی ح . سيمان‌شاهرود
نماد فارسی سرودح1
نام انگلیسی Shahroud Cement-R
نماد انگلیسی SROX1
کد CISIN IRR1SROD0100
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه