ح . سپنتا - فپنتاح1 (IRR1SPTA0101)


ISIN Code IRR1SPTA0101
نام فارسی ح . سپنتا
نماد فارسی فپنتاح1
نام انگلیسی Sepanta-R
نماد انگلیسی SPTX1
کد CISIN IRR1SPTA0100
Board بازار دوم
صنعت فلزات اساسي
کد صنعت 27
زیرمجموعه توليد آهن و فولاد پايه
کپ زیرمحموعه 2710
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه