ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ - غشصفاح1 (IRR1SPPE0101)


ISIN Code IRR1SPPE0101
نام فارسی ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
نماد فارسی غشصفاح1
نام انگلیسی I. Pegah Dairy-R
نماد انگلیسی SPPX1
کد CISIN IRR1SPPE0100
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد لبنيات
کپ زیرمحموعه 4220
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه