ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو - ونيروح1 (IRR1SNRO0101)


ISIN Code IRR1SNRO0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو
نماد فارسی ونيروح1
نام انگلیسی Nirou Inv.-R
نماد انگلیسی SNRX1
کد CISIN IRR1SNRO0108
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه