ح . سرمايه‌ گذاري‌صنعت‌ ومعدن‌ - وصنعتح1 (IRR1SNMA0101)


ISIN Code IRR1SNMA0101
نام فارسی ح . سرمايه‌ گذاري‌صنعت‌ ومعدن‌
نماد فارسی وصنعتح1
نام انگلیسی Ind. & Mine Inv-R
نماد انگلیسی SNMX1
کد CISIN IRR1SNMA0109
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه