ح . سيمان‌مازندران‌ - سمازنح1 (IRR1SMAZ0101)


ISIN Code IRR1SMAZ0101
نام فارسی ح . سيمان‌مازندران‌
نماد فارسی سمازنح1
نام انگلیسی Mazandaran Cem.-R
نماد انگلیسی SMAX1
کد CISIN IRR1SMAZ0105
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه