ح . ‌سالمين‌ - غسالمح1 (IRR1SLMN0101)


ISIN Code IRR1SLMN0101
نام فارسی ح . ‌سالمين‌
نماد فارسی غسالمح1
نام انگلیسی Salemin Factory-R
نماد انگلیسی SLMX1
کد CISIN IRR1SLMN0106
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد نان و محصولات وابسته
کپ زیرمحموعه 4241
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه