ح . سايپاشيشه‌ - كساپاح1 (IRR1SISH0101)


ISIN Code IRR1SISH0101
نام فارسی ح . سايپاشيشه‌
نماد فارسی كساپاح1
نام انگلیسی Saipa Glass-R
نماد انگلیسی SISX1
کد CISIN IRR1SISH0103
Board بازار دوم
صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
کد صنعت 54
زیرمجموعه زير گروه توليد شيشه
کپ زیرمحموعه 5410
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه