ح . صنايع‌شيميايي‌سينا - شسيناح1 (IRR1SHSI0101)


ISIN Code IRR1SHSI0101
نام فارسی ح . صنايع‌شيميايي‌سينا
نماد فارسی شسيناح1
نام انگلیسی Sina Chem. Ind.-R
نماد انگلیسی SHSX1
کد CISIN IRR1SHSI0103
Board بازار دوم
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه