ح . شيشه‌ همدان‌ - كهمداح1 (IRR1SHMD0101)


ISIN Code IRR1SHMD0101
نام فارسی ح . شيشه‌ همدان‌
نماد فارسی كهمداح1
نام انگلیسی Hamadan Glass-R
نماد انگلیسی SHMX1
کد CISIN IRR1SHMD0104
Board بازار دوم
صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
کد صنعت 54
زیرمجموعه زير گروه توليد شيشه
کپ زیرمحموعه 5410
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه