ح . صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ - شفارسح1 (IRR1SHFS0101)


ISIN Code IRR1SHFS0101
نام فارسی ح . صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌
نماد فارسی شفارسح1
نام انگلیسی Fars Chem. Ind.-R
نماد انگلیسی SHFX1
کد CISIN IRR1SHFS0106
Board بازار دوم
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه