ح . شيشه‌ و گاز - كگازح1 (IRR1SGAZ0101)


ISIN Code IRR1SGAZ0101
نام فارسی ح . شيشه‌ و گاز
نماد فارسی كگازح1
نام انگلیسی Glass and Gas-R
نماد انگلیسی SGAX1
کد CISIN IRR1SGAZ0103
Board بازار دوم
صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
کد صنعت 54
زیرمجموعه زير گروه توليد شيشه
کپ زیرمحموعه 5410
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه