ح . سيمان‌فارس‌ - سفارح1 (IRR1SFRS0101)


ISIN Code IRR1SFRS0101
نام فارسی ح . سيمان‌فارس‌
نماد فارسی سفارح1
نام انگلیسی Fars Cement-R
نماد انگلیسی SFRX1
کد CISIN IRR1SFRS0104
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه