ح . سيمان فارس و خوزستان - سفارسح1 (IRR1SFKZ0101)


ISIN Code IRR1SFKZ0101
نام فارسی ح . سيمان فارس و خوزستان
نماد فارسی سفارسح1
نام انگلیسی F. & Kh. Cement-R
نماد انگلیسی SFKX1
کد CISIN IRR1SFKZ0102
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه