ح . سيمان‌ ايلام‌ - سيلامح1 (IRR1SEIL0101)


ISIN Code IRR1SEIL0101
نام فارسی ح . سيمان‌ ايلام‌
نماد فارسی سيلامح1
نام انگلیسی Ilam Cement-R
نماد انگلیسی SEIX1
کد CISIN IRR1SEIL0103
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه