ح . سيمان‌ دورود - سدورح1 (IRR1SDOR0101)


ISIN Code IRR1SDOR0101
نام فارسی ح . سيمان‌ دورود
نماد فارسی سدورح1
نام انگلیسی Doroud Cement-R
نماد انگلیسی SDOX1
کد CISIN IRR1SDOR0100
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه