ح . سيمان‌ داراب‌ - سارابح1 (IRR1SDAB0101)


ISIN Code IRR1SDAB0101
نام فارسی ح . سيمان‌ داراب‌
نماد فارسی سارابح1
نام انگلیسی Darab Cement-R
نماد انگلیسی SDAX1
کد CISIN IRR1SDAB0104
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه