ح . سيمان‌ بجنورد - سبجنوح1 (IRR1SBOJ0101)


ISIN Code IRR1SBOJ0101
نام فارسی ح . سيمان‌ بجنورد
نماد فارسی سبجنوح1
نام انگلیسی Bojnourd Cement-R
نماد انگلیسی SBOX1
کد CISIN IRR1SBOJ0102
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه