ح . صنعتي‌ بهشهر - غبشهرح1 (IRR1SBEH0101)


ISIN Code IRR1SBEH0101
نام فارسی ح . صنعتي‌ بهشهر
نماد فارسی غبشهرح1
نام انگلیسی Behshahr Ind.-R
نماد انگلیسی SBEX1
کد CISIN IRR1SBEH0106
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد روغن هاي حيواني و نباتي
کپ زیرمحموعه 4214
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه