ح . سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ - وبهمنح1 (IRR1SBAH0101)


ISIN Code IRR1SBAH0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
نماد فارسی وبهمنح1
نام انگلیسی Bahman Inv.-R
نماد انگلیسی SBAX1
کد CISIN IRR1SBAH0100
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه