ح . صنعتي‌ آما - فاماح1 (IRR1SAMA0101)


ISIN Code IRR1SAMA0101
نام فارسی ح . صنعتي‌ آما
نماد فارسی فاماح1
نام انگلیسی Ama-R
نماد انگلیسی SAMX1
کد CISIN IRR1SAMA0104
Board بازار اول تابلوی فرعی
صنعت ساخت محصولات فلزي
کد صنعت 28
زیرمجموعه توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
کپ زیرمحموعه 2899
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه