ح . سخت‌ آژند - ثاژنح1 (IRR1SAJN0101)


ISIN Code IRR1SAJN0101
نام فارسی ح . سخت‌ آژند
نماد فارسی ثاژنح1
نام انگلیسی Sakht Ajand-R
نماد انگلیسی SAJX1
کد CISIN IRR1SAJN0104
Board بازار دوم
صنعت انبوه سازي، املاك و مستغلات
کد صنعت 70
زیرمجموعه املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
کپ زیرمحموعه 7010
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه