ح . سيمان آرتا اردبيل - ساربيلح1 (IRR1SADB0101)


ISIN Code IRR1SADB0101
نام فارسی ح . سيمان آرتا اردبيل
نماد فارسی ساربيلح1
نام انگلیسی Ardebil Cement-R
نماد انگلیسی SADX1
کد CISIN IRR1SADB0104
Board بازار دوم
صنعت سيمان، آهك و گچ
کد صنعت 53
زیرمجموعه زير گروه توليد سيمان، آهك و گچ
کپ زیرمحموعه 5394
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه