ح . داروسازي‌ روزدارو - دروزح1 (IRR1ROZD0101)


ISIN Code IRR1ROZD0101
نام فارسی ح . داروسازي‌ روزدارو
نماد فارسی دروزح1
نام انگلیسی Rouz Darou P.-R
نماد انگلیسی ROZX1
کد CISIN IRR1ROZD0101
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه