ح . پتروشيمي‌شيراز - شيرازح1 (IRR1PSHZ0101)


ISIN Code IRR1PSHZ0101
نام فارسی ح . پتروشيمي‌شيراز
نماد فارسی شيرازح1
نام انگلیسی Shiraz Petr.-R
نماد انگلیسی PSHX1
کد CISIN IRR1PSHZ0105
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه توليد كود و تركيبات نيتروژن
کپ زیرمحموعه 4412
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه