ح . پلي‌اكريل‌ - شپليح1 (IRR1PLAK0101)


ISIN Code IRR1PLAK0101
نام فارسی ح . پلي‌اكريل‌
نماد فارسی شپليح1
نام انگلیسی Iran Polyacryl-R
نماد انگلیسی PLAX1
کد CISIN IRR1PLAK0106
Board بازار دوم
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه توليد نخهاي مصنوعي
کپ زیرمحموعه 4430
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه