ح . پتروشيمي‌ خارك‌ - شخاركح1 (IRR1PKHA0101)


ISIN Code IRR1PKHA0101
نام فارسی ح . پتروشيمي‌ خارك‌
نماد فارسی شخاركح1
نام انگلیسی Khark Petr.-R
نماد انگلیسی PKHX1
کد CISIN IRR1PKHA0102
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت محصولات شيميايي
کد صنعت 44
زیرمجموعه زير گروه مواد شيميايي پايه به جز كود
کپ زیرمحموعه 4411
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه