ح . پارس‌ دارو - دپارسح1 (IRR1PDRO0101)


ISIN Code IRR1PDRO0101
نام فارسی ح . پارس‌ دارو
نماد فارسی دپارسح1
نام انگلیسی Pars Darou-R
نماد انگلیسی PDRX1
کد CISIN IRR1PDRO0103
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه