ح . سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ - ونيكيح1 (IRR1NIKI0101)


ISIN Code IRR1NIKI0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
نماد فارسی ونيكيح1
نام انگلیسی Iran N. Inv.-R
نماد انگلیسی NIKX1
کد CISIN IRR1NIKI0105
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه