ح . فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ - كفراح1 (IRR1NASI0101)


ISIN Code IRR1NASI0101
نام فارسی ح . فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌
نماد فارسی كفراح1
نام انگلیسی Iran Refract.-R
نماد انگلیسی NASX1
کد CISIN IRR1NASI0105
Board بازار دوم
صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
کد صنعت 54
زیرمجموعه زير گروه توليد محصولات سراميكي نسوز
کپ زیرمحموعه 5492
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه