ح . ايران‌ مرينوس‌ - نمرينوح1 (IRR1MRIN0101)


ISIN Code IRR1MRIN0101
نام فارسی ح . ايران‌ مرينوس‌
نماد فارسی نمرينوح1
نام انگلیسی Iranmerinos-R
نماد انگلیسی MRIX1
کد CISIN IRR1MRIN0102
Board بازار دوم
صنعت منسوجات
کد صنعت 17
زیرمجموعه آماده سازي و ريسندگي نخ، پارچه بافي
کپ زیرمحموعه 1711
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه