ح . توليدي‌مهرام‌ - غمهراح1 (IRR1MRAM0101)


ISIN Code IRR1MRAM0101
نام فارسی ح . توليدي‌مهرام‌
نماد فارسی غمهراح1
نام انگلیسی Mahram Mfg.-R
نماد انگلیسی MRAX1
کد CISIN IRR1MRAM0101
Board بازار دوم
صنعت محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
کد صنعت 42
زیرمجموعه زير گروه توليد ساير محصولات غذايي
کپ زیرمحموعه 4249
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه