ح . سرمايه‌گذاري‌ملت‌ - وملتح1 (IRR1MELT0101)


ISIN Code IRR1MELT0101
نام فارسی ح . سرمايه‌گذاري‌ملت‌
نماد فارسی وملتح1
نام انگلیسی Melat Inv.-R
نماد انگلیسی MELX1
کد CISIN IRR1MELT0106
Board بازار دوم
صنعت سرمايه گذاريها
کد صنعت 56
زیرمجموعه زير گروه ساير واسطه هاي مالي
کپ زیرمحموعه 5699
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه