ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ - ومعادنح1 (IRR1MADN0101)


ISIN Code IRR1MADN0101
نام فارسی ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌
نماد فارسی ومعادنح1
نام انگلیسی Metals & Min.-R
نماد انگلیسی MADX1
کد CISIN IRR1MADN0106
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت استخراج کانه هاي فلزي
کد صنعت 13
زیرمجموعه استخراج ساير كانه هاي فلزي
کپ زیرمحموعه 1399
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه