ح . صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ - كخاكح1 (IRR1KCHI0101)


ISIN Code IRR1KCHI0101
نام فارسی ح . صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌
نماد فارسی كخاكح1
نام انگلیسی Iran China Clay-R
نماد انگلیسی KCHX1
کد CISIN IRR1KCHI0109
Board بازار دوم
صنعت ساير محصولات كاني غيرفلزي
کد صنعت 54
زیرمجموعه زير گروه ساير محصولات معدني غيرفلزي
کپ زیرمحموعه 5499
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه