ح . جام‌دارو - فجامح1 (IRR1JAMD0101)


ISIN Code IRR1JAMD0101
نام فارسی ح . جام‌دارو
نماد فارسی فجامح1
نام انگلیسی Jaam Darou-R
نماد انگلیسی JAMX1
کد CISIN IRR1JAMD0102
Board بازار دوم
صنعت ساخت محصولات فلزي
کد صنعت 28
زیرمجموعه توليد ساير محصولات فلزي ساخته شده
کپ زیرمحموعه 2899
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه