ح . ‌ايران‌دارو - ديرانح1 (IRR1IRDR0101)


ISIN Code IRR1IRDR0101
نام فارسی ح . ‌ايران‌دارو
نماد فارسی ديرانح1
نام انگلیسی Iran Darou-R
نماد انگلیسی IRDX1
کد CISIN IRR1IRDR0109
Board بازار دوم
صنعت مواد و محصولات دارويي
کد صنعت 43
زیرمجموعه زير گروه توليد داروهاي شيميايي و گياهي
کپ زیرمحموعه 4323
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه