ح . خدمات‌انفورماتيك‌ - رانفورح1 (IRR1INFO0101)


ISIN Code IRR1INFO0101
نام فارسی ح . خدمات‌انفورماتيك‌
نماد فارسی رانفورح1
نام انگلیسی Inf. Services-R
نماد انگلیسی INFX1
کد CISIN IRR1INFO0104
Board بازار اول تابلوی اصلی
صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد صنعت 72
زیرمجموعه مشاوره و تهيه نرم افزار
کپ زیرمحموعه 7220
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه