ح . ايران‌ خودرو - خودروح1 (IRR1IKCO0101)


ISIN Code IRR1IKCO0101
نام فارسی ح . ايران‌ خودرو
نماد فارسی خودروح1
نام انگلیسی Iran Khodro-R
نماد انگلیسی IKCX1
کد CISIN IRR1IKCO0100
Board بازار دوم
صنعت خودرو و ساخت قطعات
کد صنعت 34
زیرمجموعه توليد وسايل نقليه موتوري
کپ زیرمحموعه 3410
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه