ح . حمل‌ونقل‌توكا - حتوكاح1 (IRR1HTOK0101)


ISIN Code IRR1HTOK0101
نام فارسی ح . حمل‌ونقل‌توكا
نماد فارسی حتوكاح1
نام انگلیسی Tuka Trans.-R
نماد انگلیسی HTOX1
کد CISIN IRR1HTOK0102
Board بازار دوم
صنعت حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
کد صنعت 60
زیرمجموعه حمل و نقل بار زميني
کپ زیرمحموعه 6023
مدیرعامل
تلفن
دورنگار
رایانامه
سایت
آدرس شرکت
آدرس کارخانه